Inženirska geologija je aplikacija geologije v reševanju praktičnih problemov v gradbeništvu in rudarstvu. Različnost problematike zahteva primeren pristop. Priporočamo, da se območje kjer se bo vršil poseg v prostor inženirsko geološko in hidrogeološko skartira. Površinsko pridobljene podatke dopolnimo z geološko-geomehanskimi preiskavami, izdelamo karakteristične inženirsko geološke prereze in stabilnostno ocenimo trenutno stabilnost in stabilnost terena po posegu v prostor.
    • Inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje, izdelava kart ranljivosti, ogroženosti (stabilnosti) in tveganja .

 


Situacija plazu Razdrto
                             Karakterističen prerez preko  globokega plazu Razdrto

    • Kartiranje skalnih območij , analiza skalnih porušitev in  padanja kamenja. Obdelava podatkov diskontinuitet (Schmidtov diagram), določitev strižnih in trdnostnih karakteristik hribine (RMR, GSI, JRC, JCS).
Schmidtov diagram
Marklandov test

    • Analize stabilnosti v zemljini in hribini (programi DIPS, SLIDE, RocFall, SWEDGE).
Stabilnostna analiza  s programom Slide

Sanacija previsnega bloka